615/2015

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan kaupparekisteriasetuksen (208/1979) 2 §:n 2 momentti ja 28 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 §:n 2 momentti asetuksessa 121/2003 ja 28 § asetuksessa 289/2001, sekä

muutetaan 29 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1439/2006, seuraavasti:

29 §

Rekisteriviranomainen antaa säädettyä maksua vastaan todistuksia ja otteita kaupparekisteristä sekä jäljennöksiä siihen liittyvistä, hallussaan olevista asiakirjoista. Jäljennöksiä rekisteriviranomaisen hallussa olevista osakeyhtiön asiakirjoista on pyydettäessä annettava sähköisessä muodossa. Jos asiakirjan toimittamisesta rekisteriviranomaiselle tai paikallisviranomaiselle on kulunut kymmenen vuotta asiakirjan jäljennöksen saamista koskevan pyynnön esittämiseen mennessä, jäljennöstä ei tarvitse antaa sähköisessä muodossa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2015.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa paikallisviranomaiselle jätetyn ilmoituksen tai asiakirjapyynnön käsittelee Patentti- ja rekisterihallitus.

Helsingissä 21 päivänä toukokuuta 2015

Työministeri
Lauri Ihalainen

Ylitarkastaja
Mika Kotala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.