596/2015

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2015

Valtioneuvoston asetus kuntatalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kuntalain (410/2015) 13 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Jäsenet

Neuvottelukunnassa on oltava vähintään 10 ja enintään 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Valtioneuvosto määrää puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä siten, että ainakin valtiovarainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat neuvottelukunnassa edustettuina. Suomen Kuntaliitto nimeää puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä:

1) valmisteluvaiheessa kuntien taloutta ja hallintoa koskevia kehittämissuunnitelmia ja lainsäädäntöhankkeita;

2) valtion talousarvioehdotusta kuntataloutta koskevilta osilta;

3) kuntien taloutta ja hallintoa koskevia hallituksen esityksiä ennen niiden käsittelyä valtioneuvostossa;

4) valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa;

5) muita merkittäviä kuntien taloutta ja hallintoa koskevia asioita.

3 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa asioiden valmistelua varten jaostoja ja kutsua jaoston jäseneksi neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä jaoston jäsenillä on kokouksessa sama asema kuin muilla jaoston jäsenillä.

4 §
Päätösvaltaisuus

Neuvottelukunta ja sen jaosto on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sekä valtioneuvoston että Suomen Kuntaliiton nimeämistä jäsenistä on läsnä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä toukokuuta 2015.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Lainsäädäntöneuvos
Minna-Marja Jokinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.