544/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 4 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 422/2015:

1 §
Soveltamisala

Koulumatkatuki lasketaan liitteen mukaisten laskennallisten kustannusten perusteella koulumatkatuen perustuessa lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 4 §:n 2-4 momentissa tarkoitettuihin koulumatkakustannuksiin.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista annettu opetus- ja kulttuuriministeriön asetus (450/2014) liitteineen.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Virpi Hiltunen

Liite

Matkan pituus enintään (km) / Yhdensuuntaisen matkan laskennallinen kustannus

(euro)

6 2,23
9 2,44
12 2,76
16 3,05
20 3,57
25 4,13
30 4,80
35 5,42
40 5,98
45 6,53
50 7,05
60 8,26
70 9,40
80 10,47
90 11,47
100 12,40

Jokaista 100 kilometrin ylittävää täyttä 10 kilometriä kohti yhdensuuntaisen matkan laskennallinen kustannus on 0,93 euroa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.