542/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 39 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 39 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 791/2005, seuraavasti:

39 §
Henkilökuljetus kaksi- ja kolmipyöräisillä ajoneuvoilla ja niihin rinnastettavilla nelipyöräisillä ajoneuvoilla

1. Moottoripyörällä, jota ei ole varustettu sivuvaunulla (L3e-luokka), saa kuljettaa enintään yhtä matkustajaa. Edellytyksenä on kuitenkin, että matkustajaa varten on sopiva istuin ja jalkatuet. Sivuvaunulla varustetun moottoripyörän (L4e-luokka) sivuvaunussa saa kuljettaa enintään kahta matkustajaa.

2. Kaksipyöräisellä mopolla (L1e-luokka) saa kuljettaa yhtä matkustajaa matkustajalle varatulla paikalla, jos ajoneuvo on ajoneuvoliikennerekisteriin tehdyn merkinnän mukaan tarkoitettu matkustajan kuljettamiseen, tai enintään kymmenvuotiasta lasta, jos lasta varten on tarkoituksenmukainen istuin ja tarpeelliset jalkojen suojukset.

3. Kolmipyöräisellä mopolla (L2e-luokka), kolmipyörällä (L5e-luokka), kevyellä nelipyörällä (L6e-luokka) ja nelipyörällä (L7e-luokka) saa kuljettaa matkustajia enintään rekisteriin merkityn määrän.

4. Kuljettajan, matkustajien ja tavaran yhteenlaskettu massa ei saa ylittää 300 kilogrammaa kolmipyöräisessä henkilökuljetukseen tarkoitetussa mopossa (L2e-luokka) ja kolmipyörässä (L5e-luokka) eikä 200 kilogrammaa kevyessä nelipyörässä (L6e-luokka) ja nelipyörässä (L7e-luokka).


Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 2015.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Silja Ruokola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.