533/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (182/2012) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 526/2014, seuraavasti:

1 §
Koulutuksen rahoitusosuuden laskentakriteerit

Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetussa opiskelijapalautekyselyssä opiskelijat, jotka ovat suorittaneet alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvat opinnot, tai aloilla, joilla ei ole alempaa korkeakoulututkintoa, kolme vuotta aiemmin opintonsa aloittaneet vastaavat liitteen 4 kohdan mukaisiin väittämiin. Väittämiin annetut vastaukset pisteytetään liitteen 5 kohdan mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2015.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Hallitussihteeri
Laura Hansén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.