530/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) 7 §:n 4 momentin ja 11 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 422/2015:

1 §
Koulumatkatuen laskuttaminen

Koulutuksen järjestäjän, matkalipun myyjän ja joukkoliikenteen lippujärjestelmän ylläpitäjän on toimitettava Kansaneläkelaitokselle lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetussa laissa (48/1997) tarkoitettua koulumatkatukea koskeva henkilöittäin eritelty lasku kalenterikuukausittain jälkikäteen seuraavan kuukauden kymmenenteen päivään mennessä. Koulumatkatuki maksetaan tällöin viimeistään laskun saapumiskuukauden 24 päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä.

2 §
Liikaa maksetun koulumatkatuen palauttaminen

Jos laskuttajalle on maksettu koulumatkatukea enemmän kuin mihin tämä on oikeutettu, laskuttaja on velvollinen palauttamaan liikaa saamansa koulumatkatuen Kansaneläkelaitokselle. Kansaeläkelaitos voi kuitenkin olla vaatimatta liikaa maksetun koulumatkatuen palauttamista, jos liikaa maksetun tuen määrä on vähäinen.

3 §
Sopimus matkalippujen myymisestä

Kansaneläkelaitoksen tulee sopia matkalipun myyjän ja joukkoliikenteen lippujärjestelmän ylläpitäjän kanssa ainakin seuraavista lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain 11 §:ssä tarkoitetuista seikoista:

1) osapuolten tehtävät;

2) tehtävien hoidon toiminnalliset edellytykset;

3) riita-asioiden ratkaisumenettely;

4) sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annettu valtioneuvoston asetus (425/2004).

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Neuvotteleva virkamies
Virpi Hiltunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.