528/2015

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus arvonlisäveroasetuksen 8 ja 10 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan arvonlisäveroasetuksen (50/1994) 8 § sekä 10 a §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 § asetuksissa 1303/2003 ja 571/2010 ja 10 a §:n 1 momentti asetuksessa 1303/2003, seuraavasti:

8 §

Arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa tarkoitetun ostajan kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka on varmistettava passista ja oleskelu- tai työluvasta taikka muista asiakirjoista, jotka selvittävät kotipaikan tai vakinaisen asuinpaikan luotettavasti.

Arvonlisäverolain 70 b §:n 1 momentissa tarkoitetuksi selvitykseksi siitä, että ostaja on vienyt tavarat momentissa tarkoitetulla tavoin Yhteisön ulkopuolelle, katsotaan myynnistä laadittu tosite, jonka on vahvistanut:

1) se tullitoimipaikka, jonka kautta tavarat poistuvat Yhteisöstä; tai

2) matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain (250/2015) mukaisen toimiluvan saanut elinkeinonharjoittaja.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tositteessa on oltava seuraavat tiedot ainakin suomen tai ruotsin kielellä:

1) ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka;

2) myyjän nimi, osoite sekä yritys- ja yhteisötunnus;

3) tavaroiden määrä ja laji;

4) tavaroiden toimituspäivä, jollei se ole sama kuin tositteen antamispäivä;

5) tavaroista maksettu hinta;

6) suoritettavan veron määrä euroissa verokannoittain tai veron peruste verokannoittain;

7) ostajalle palautettava määrä tai, jos se ei ole tiedossa, palautuksen vähimmäis- ja enimmäismäärä;

8) pakkauksien lukumäärä.

Jos kassakuitti tai muu maksutosite ei sisällä kaikkia 3 momentissa tarkoitettuja tietoja, myynnistä tulee laatia erillinen tosite. Tässä tositteessa ei tarvitse toistaa maksutositteessa olevia tietoja. Näiden tositteiden on oltava joko kiinteästi toisiinsa liitettyjä tai erillisessä tositteessa on oltava yksiselitteinen viittaus maksutositteeseen.

Myyjän on muissa kuin 6 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa luovuttaessaan tavarat ostajalle sinetöitävä ne siten, että niiden yhteys myyjäliikkeeseen sekä käyttämättömyys on todettavissa tavaroita vietäessä Yhteisön ulkopuolelle.

Kun myynti tapahtuu lentoaseman ulkomaanliikenteen lähtöhallissa, selvitykseksi siitä, että ostaja vie tavarat Yhteisön ulkopuolelle, katsotaan myös ostajan esittämä ulkomaanlennon tarkastuskortti. Myyjän on tällöin laadittava myynnistä tosite, jossa on oltava seuraavat tiedot:

1) ostajan nimi, passin numero ja kotipaikka sekä vakinainen asuinpaikka, jos se on eri kuin kotipaikka;

2) lennonnumero;

3) myyjän nimi ja yritys- ja yhteisötunnus;

4) tavaroiden määrä ja laji;

5) tavaroiden toimituspäivä, jollei se ole sama kuin tositteen antamispäivä;

6) tavaroista maksettu hinta.

Jos tavarat on ostettu toisesta jäsenvaltiosta ja ostaja vie ne matkatavaroissaan Suomen kautta Yhteisön ulkopuolelle, asianomainen tullitoimipaikka vahvistaa ostajan pyynnöstä leimalla, että tavarat viedään Yhteisöstä.

10 a §

Arvonlisäverolain 209 s §:ssä tarkoitettu asiakas on tunnistettava 2 ja 3 momentissa tarkoitetulla luotettavalla asiakirjalla.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2015

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Lainsäädäntöneuvos
Suvi Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.