521/2015

Laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan eläintautilailla (441/2013) voimaan jätetyt kumotun eläintautilain (55/1980) 12 §:n 1 momentin johdantokappale ja 9 kohta sekä 2-4 momentti, 12 f § ja 15 §:n 5 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 303/2006.

2 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

HE 235/2014
MmVM 32/2014
EV 344/2014

Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015

Tavavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.