391/2015

Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Oikeusministeriön asetus henkivakuutuksesta annettavista tiedoista annetun oikeusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan henkivakuutuksesta annettavista tiedoista annetun oikeusministeriön asetuksen (177/2011) 2 § seuraavasti:

2 §
Ennakkotiedot vakuutuksenantajasta

Vakuutuksenantajasta on ennen vakuutussopimuksen tekemistä annettava ainakin seuraavat tiedot:

1) nimi ja oikeudellinen muoto;

2) kotipaikkavaltio sekä sen sivukonttorin tai muun edustajan sijaintivaltio, jossa sopimus tehdään;

3) osoite kotipaikkavaltiossa sekä sivukonttorin tai muun edustajan sen toimipaikan osoite, jossa sopimus tehdään.

Lisäksi on annettava tieto siitä, että saatavissa on vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 a luvun 1 §:ssä tarkoitettu vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY (32009L0138); EYVL N:o L 335, 17.12.2009, s. 1

  Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Lainsäädäntöneuvos
Katri Kummoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.