354/2015

Annettu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015

Ympäristöministeriön asetus Natura 2000 –verkostoon kuuluvien alueiden luettelosta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luonnonsuojelulain (1096/1996) 64 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1259/2014:

1 §
Erityisten suojelutoimien alueet

Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesti muodostettuja erityisten suojelutoimien alueita ovat asetuksen liitteenä olevassa luettelossa SAC-merkinnällä osoitetut alueet. Luettelosta ilmenevät luonnonsuojelulain 64 §:n 5 momentissa tarkoitetut tiedot.

2 §
Erityiset suojelualueet

Luonnonvaraisten lintujen suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY mukaisesti luokiteltuja erityisiä suojelualueita ovat asetuksen liitteenä olevassa luettelossa SPA-merkinnällä osoitetut alueet.

3 §
Sijainti ja rajat

Erityisten suojelutoimien alueiden ja erityisten suojelualueiden rajat ilmenevät asetuksen liitteenä olevista kartoista.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä huhtikuuta 2015.

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015

Ympäristöministeri
Sanni Grahn - Laasonen

Lainsäädäntöneuvos
Heikki Korpelainen

Luettelo Natura 2000 -verkostoon sisältyvistä alueista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.