342/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan lääketaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2013) 2 § sekä

lisätään 3 §:ään uusi 3 momentti, 4 §:ään uusi 4 momentti sekä liitteeseen uusi 6 a kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) reseptilääkkeellä lääkettä, jonka saa toimittaa apteekista vain lääkemääräyksellä;

2) itsehoitolääkkeellä lääkettä, jonka saa toimittaa apteekista ilman lääkemääräystä;

3) toimituserällä yhdellä lääkemääräyksellä samalla toimituskerralla toimitettavia lääkepakkauksia;

4) annosjaellulla lääkkeellä potilaan säännöllisesti käyttämää lääkettä, jonka apteekki jakelee koneellisesti tai manuaalisesti ja toimittaa annoskohtaisesti pakattuina lääke-erinä potilaalle.

3 §
Reseptilääkkeen hinta

Edellä 2 momentissa säädetystä poiketen annosjaellun lääkkeen vähittäismyyntihintaan lisättävä toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.

4 §
Itsehoitolääkkeen hinta

Edellä 3 momentissa säädetystä poiketen lääkemääräyksellä toimitettavan annosjaellun itsehoitolääkkeen vähittäismyyntihintaan lisättävä toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

  Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Neuvotteleva virkamies
Kirsi Ruuhonen

Liite

Reseptitöiden hinnat


6 a. Edellä kohdassa 6 säädetystä poiketen annosjaellun lääkkeen kohtien 1-5 perusteella määräytyvään hintaan lisättävä toimituseräkohtainen toimitusmaksu on 0,18 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.