338/2015

Annettu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 a §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan maatalousyrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1407/2006) 2 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1135/2008, seuraavasti:

2 a §
Apurahansaajan työeläkevakuutusmaksun ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivät

Apurahansaajan työeläkevakuutusmaksun eräpäivät ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun 15 päivä.

Jos vakuutus on voimassa enintään kuusi kuukautta, koko työeläkevakuutusmaksu voidaan periä kerralla Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen määräämänä eräpäivänä.

Vakuutusta otettaessa tai jatkettaessa maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §:ssä tarkoitetun keskeytyksen jälkeen Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää kuluvalta vuodelta ja sitä edeltäneeltä ajalta suoritettavan työeläkevakuutusmaksun eräpäivät. Samoin menetellään, jos apurahansaaja vakuutetaan maatalousyrittäjän eläkelain 12 a §:n 2 ja 3 momentin perusteella. Työeläkevakuutusmaksu erääntyy heti maksettavaksi vakuutuksen päättyessä tai keskeytyessä maatalousyrittäjän eläkelain 10 b §:n mukaisesti.

Jos maatalousyrittäjän eläkelain 10 a §:n mukaisesti vahvistetun vakuutuksen työtuloa tai vakuutusaikaa muutetaan mainitun lain 10 d §:n nojalla, Maatalousyrittäjien eläkelaitos määrää työeläkevakuutusmaksun eräpäivät muutosajankohdasta lukien.

Apurahansaajan ryhmähenkivakuutusmaksu erääntyy maksettavaksi samanaikaisesti työeläkevakuutusmaksun kanssa.

Apurahansaajan työeläke- ja ryhmähenkivakuutusmaksun eräpäivään sovelletaan, mitä velkakirjalain 5 §:n 2 momentissa säädetään eräpäivän siirtymisestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

  Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Hallitussihteeri
Hanna Tossavainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.