258/2015

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Laki ulkoasiainhallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkoasiainhallintolain (204/2000) 16 §, 18 §:n 4 momentti ja 21 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 16 § laissa 177/2003,

muutetaan 14 §:n 2 momentti, 15 § ja 19 §:n 2 momentti, sellaisena kuin niistä on 15 § laeissa 177/2003 ja 89/2012, sekä

lisätään lakiin uusi 3 a §, seuraavasti:

3 a §
Toimivalta hyväksyä eräitä kehitysyhteistyömäärärahojen käyttöä koskevia sopimuksia

Ulkoasiainministeriö voi tehdä Suomen hallituksen puolesta valtion talousarvion ulkoasiainministeriön hallinnonalan kehitysyhteistyömäärärahojen käytön täytäntöönpanoa koskevia teknisluonteisia sopimuksia sellaisten valtioiden ja hallitustenvälisten järjestöjen kanssa, joille annettava kehitysapu saadaan taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön kehitysapukomitean tekemän päätöksen mukaan tilastoida kokonaan tai osittain viralliseksi kehitysavuksi.

Sopimuksiin voidaan ottaa määräyksiä osapuolten rahoitusosuuksista, osapuolten välisen yhteistyön toteuttamisen yksityiskohdista, yhteistyön edistymisen ja rahoituksen käytön seurannasta sekä muista näihin rinnastuvista kehitysyhteistyöhankkeiden ja -ohjelmien tai muun avunsaajalle annettavan rahoituksen toteuttamiseen ja täytäntöönpanoon liittyvistä teknisluonteisista asioista.

Sopimukset saatetaan voimaan ulkoasiainministeriön asetuksella.

14 §
Ulkoasiainhallinnon virat

Ulkoasiainneuvoksen, lähetystöneuvoksen, ulkoasiainsihteerin, hallinnollisen ulkoasiainsihteerin, avustajan, hallinnollisen avustajan, osastosihteerin, toimistosihteerin, toimistovirkailijan, virastomestarin ja vahtimestarin virat ovat yleisvirkoja. Muut kuin yleisvirat ovat erityisvirkoja.


15 §
Virkaan nimittäminen

Ulkoasiainhallinnon virkoihin nimittää valtioneuvosto tai ulkoasiainministeriö sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Ulkoasiainhallinnon yleisvirat voidaan täyttää niitä haettavaksi julistamatta.

19 §
Tehtävään määräävä viranomainen

Valtioneuvosto määrää tehtävään valtiosihteerin kansliapäällikkönä. Muihin ulkoasiainhallinnon tehtäviin määrää valtioneuvosto tai ulkoasiainministeriö sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

HE 260/2014
UaVM 22/2014
PeVL 66/2014
EV 326/2014

  Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.