128/2015

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus tieliikenneasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan tieliikenneasetuksen (182/1982) 16 §:n merkkiä 318 koskeva kohta sekä 21 §:n lisäkilpeä 848 ja lisäkilpeä 849 koskeva kohta, sellaisina kuin ne ovat, 16 §:n merkkiä 318 koskeva kohta asetuksessa 328/1994 sekä 21 §:n lisäkilpeä 848 ja lisäkilpeä 849 koskeva kohta asetuksessa 187/2002, sekä

lisätään 21 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 328/1994, 1257/1994, 1133/1998, 187/2002, 402/2006 ja 184/2007, uusi lisäkilpeä 850 koskeva kohta seuraavasti:

16 §

Merkki 318.

Merkillä kielletään vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisten vaarallisten aineiden kuljettaminen tiellä.

318. Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty


21 §

Lisäkilpi 848.

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä 318 osoitettu kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisen ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetuksia.

848. Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle

Lisäkilpi 849.

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä 318 osoitettu kielto koskee vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisen ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetusten läpiajoa. Kuljetus on sallittu, jos aineen kuormaus- tai purkamispaikka sijaitsee sanotuin merkein rajoitetulla alueella. Kuormaus- tai purkamispaikalle on ajettava lyhintä reittiä, ja ajoneuvo on viipymättä kuormauksen jälkeen siirrettävä pois merkein rajoitetulta alueelta.

849. Läpiajokielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle

850. Tunneliluokka

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkillä 318 osoitettu kielto koskee Liikenteen turvallisuusviraston määräyksen mukaisten vaarallisten aineiden kuljetuksia tunnelissa. Kirjain B, C, D tai E osoittaa tunneliluokan.

Lisäkilpi 850.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2015.

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Yli-insinööri
Mikko Karhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.