116/2015

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain (193/2013) 25 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1364/2014:

1 §
Maidontuottajille maksettava tuki

Maidontuottajille, joilla oli vähintään yhtenä päivänä tuotantoa 1 päivästä syyskuuta 31 päivään joulukuuta vuonna 2014, maksetaan tukea väliaikaisesta poikkeuksellisesta tuesta maidontuottajille Suomessa annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1370/2014 1 artiklan mukainen enimmäismäärä. Tukea maksetaan kiintiörekisteriin merkitystä ja valvonnassa todetusta markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä maidosta enintään 1,45 senttiä litralta. Kiintiörekisterillä tarkoitetaan Maaseutuviraston hallinnoimaa tietojärjestelmää, joka sisältää ajantasaiset tiedot tuottajien tuottamista maitomääristä.

2 §
Tuen myöntäminen

Tuen myöntämisestä päättää kunta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä helmikuuta 2015.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1370/2014 (32014R1370); EUVL L 366, 20.12.2014, s. 18

  Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Osastopäällikkö
Risto Artjoki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.