84/2015

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2015 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2015 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2015 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtion verojen osuus 29,06 %
Kunnallisveron osuus 61,48 %
Kirkollisveron osuus 3,03 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,18 %
— päivärahamaksun osuus 2,25 %
3 §

Verovuodelta 2015 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten yksittäisten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2013 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2015 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2015 ja 1 päivän tammikuuta 2014 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2015 ja 1 päivän tammikuuta 2014 jäsenmäärän suhdetta ja vuoden 2015 kirkollisveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2015 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

  Vuosi Tilityskuukausi Euroa
  2015 Helmikuu 2 113 057 875
Maaliskuu 2 256 222 189
Huhtikuu 2 361 220 786
Toukokuu 2 319 856 094
Kesäkuu 2 264 617 604
Heinäkuu 2 700 320 674
Elokuu 2 533 441 283
Syyskuu 2 218 109 972
Lokakuu 2 240 220 263
Marraskuu 2 234 939 341
Joulukuu 2 224 738 750
  2016 Tammikuu 2 336 887 548

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

  Vuosi Tilityskuukausi Euroa
  2015 Helmikuu 129 180 000
Maaliskuu 131 250 000
Huhtikuu 130 910 000
Toukokuu 137 890 000
Kesäkuu 136 180 000
Heinäkuu 164 160 000
Elokuu 151 880 000
Syyskuu 137 560 000
Lokakuu 132 870 000
Marraskuu 132 770 000
Joulukuu 129 250 000
  2016 Tammikuu 140 120 000
5 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä helmikuuta 2015.

  Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.