82/2015

Annettu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 57 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriö maksaa Kansaneläkelaitokselle valtion osuuden ennakon kuukausittain viimeistään kolme pankkipäivää ennen eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 25 §:n 3 momentissa säädettyä maksupäivää. Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kymmenen pankkipäivää ennen kunkin kuukauden eläkkeensaajan asumistuen maksupäivää ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrä, joka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kunkin kuukauden maksupäivänä maksettavien asumistukien maksamiseen.

2 §
Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kalenterikuukautena maksettujen asumistukien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2015.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran maaliskuussa 2015 maksettavaan valtion osuuden ennakkoon.

Tällä asetuksella kumotaan valtion osuuden maksamisesta eläkkeensaajan asumistuen perusteella annettu valtioneuvoston asetus (92/2011).

  Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2015

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Neuvotteleva virkamies
Pirjo Moilanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.