19/2015

Annettu Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Valtioneuvoston asetus sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan sisäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1056/2013) 1 §:n 1 momentti, 2 ja 7 § seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Sisäministeriön tehtäviä ovat:

1) poliisihallinto;

2) yleinen järjestys ja turvallisuus;

3) poliisin rikostorjunta;

4) poliisin lupahallinto;

5) ampuma-aseet;

6) arpajaiset;

7) yksityinen turvallisuusala;

8) pelastustoimi;

9) hätäkeskustoiminta;

10) aluehallinnon yhteinen varautuminen poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin ja siihen liittyvät keskushallinnon tehtävät;

11) Suomen kansalaisuus;

12) maahanmuutto ja kansainvälisen suojelun antaminen;

13) turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja joukkopakotilanteisiin varautuminen;

14) ulkomaalaislain (301/2004) nojalla tapahtuva säilöönotto;

15) paluumuuttoon, maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyvät asiat;

16) ulkomaan kansalaisten paluu ja palauttaminen;

17) rajavalvonta, rajatarkastukset ja meripelastustoimi;

18) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen;

19) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

20) hengenpelastusmitalit ja Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit.


2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

Poliisihallitus

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

poliisilaitokset

Pelastusopisto

Hätäkeskuslaitos

Palosuojelurahasto

Maahanmuuttovirasto

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset

Rajavartiolaitos

Hallinnon tietotekniikkakeskus.

7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, pelastusylijohtajalla osastopäällikkönä ja osastopäälliköllä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty kelpoisuus;

2) lainsäädäntöjohtajalla muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) hallintojohtajalla ja muulla johtajalla valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetty kelpoisuus;

4) poliisijohtajalla muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin hallinnosta annetussa asetuksessa (158/1996) tarkoitettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

5) hallitusneuvoksella valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus ja yksikön päällikkönä toimivalla hallitusneuvoksella sen lisäksi käytännössä osoitettu johtamistaito;

6) tarkastusneuvoksella, kehittämisneuvoksella, muulla neuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

7) lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

8) hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty kelpoisuus;

9) poliisiylitarkastajalla muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto tai poliisipäällystön tutkinnon lisäksi poliisin hallinnosta annetussa asetuksessa tarkoitettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin;

10) poliisilakimiehellä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen;

11) poliisitarkastajalla poliisipäällystön tutkinto tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys tehtäväalueeseen.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 15 päivänä tammikuuta 2015

Sisäministeri
Päivi Räsänen

Kansliapäällikkö
Päivi Nerg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.