Säädökset alkuperäisinä: 2014

200/2014
Valtioneuvoston asetus Latvian liittymisestä Euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehtyyn sopimukseen johtuvien mukautusten voimaansaattamisesta
199/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastushenkilöstön jatkokoulutuksesta ja muusta ammattitaidosta
198/2014
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastustoiminnan laadunhallinnanjärjestelmistä ja katsastustoimipaikalla säilytettävistä asiakirjoista
197/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
196/2014
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
195/2014
Valtioneuvoston asetus katsastustoiminnan koulutustoimikunnasta
194/2014
Valtioneuvoston asetus traktoreiden, niiden perävaunujen ja traktoreilla vedettävien vaihdettavissa olevien laitteiden EY-tyyppihyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
193/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 55 §:n muuttamisesta
192/2014
Laki yritys- ja yhteisötietolain muuttamisesta
191/2014
Laki kirjanpitolain 1 luvun 1 §:n ja 8 luvun 1 §:n muuttamisesta
190/2014
Laki vakuutusyhdistyslain 1 luvun 5 §:n muuttamisesta
189/2014
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 15 ja 22 b §:n muuttamisesta
188/2014
Laki vakuutusyhtiölain 2 ja 10 luvun muuttamisesta
187/2014
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta
186/2014
Laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta
185/2014
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta
184/2014
Laki holhoustoimesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta
183/2014
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
182/2014
Laki varainsiirtoverolain 16 §:n muuttamisesta
181/2014
Laki verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
180/2014
Laki maksulaitoslain 3 §:n muuttamisesta
179/2014
Laki maksupalvelulain 3 §:n muuttamisesta
178/2014
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta
177/2014
Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta
176/2014
Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta
175/2014
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 3 ja 6 §:n muuttamisesta
174/2014
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta
173/2014
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
172/2014
Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta
171/2014
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta
170/2014
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
169/2014
Laki arvo-osuustileistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
168/2014
Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 16 ja 26 §:n muuttamisesta
167/2014
Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta
166/2014
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta
165/2014
Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta
164/2014
Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta
163/2014
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta
162/2014
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista
161/2014
Valtioneuvoston asetus maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan yhteistyösopimuksen voimaansaattamisesta
160/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2014 maksettavan korvauksen perusteista
159/2014
Oikeusministeriön asetus oikeudenkäyntiavustajalautakunnan maksullisista suoritteista
158/2014
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
157/2014
Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksestä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
156/2014
Valtioneuvoston asetus Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
155/2014
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Hongkongin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
154/2014
Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
153/2014
Valtioneuvoston asetus vuonna 2014 toimitettavissa Euroopan parlamentin vaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
152/2014
Laki alkoholilain 33 ja 40 §:n muuttamisesta
151/2014
Laki valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.