Säädökset alkuperäisinä: 2014

450/2014
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden koulumatkakustannusten laskentaperusteista
449/2014
Valtioneuvoston asetus Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
448/2014
Valtioneuvoston päätös Liedon ja Tarvasjoen kuntien yhdistymisestä
447/2014
Valtioneuvoston päätös Porin kaupungin ja Lavian kunnan yhdistymisestä
446/2014
Valtioneuvoston päätös Kurikan kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymisestä sekä Seinäjoen kaupungin ja Jalasjärven kunnan yhdistymistä koskevan esityksen hylkäämisestä
445/2014
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista
444/2014
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen VAK-hyväksyntöjä myöntävien ja VAK-katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutuksesta
443/2014
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
442/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
441/2014
Valtioneuvoston asetus Saimaan luonnonsuojelualueista
440/2014
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
439/2014
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta
438/2014
Laki mielenterveyslain muuttamisesta
437/2014
Laki Helsingissä toimivan Palestiinan edustuston asemasta Palestiinan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
436/2014
Laki Maaseutuvirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
435/2014
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
434/2014
Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta
433/2014
Laki vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain 39 ja 40 §:n muuttamisesta
432/2014
Laki rikesakkorikkomuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta
431/2014
Laki rikoslain 2 a luvun 9 §:n muuttamisesta
430/2014
Laki tullilain 28 §:n muuttamisesta
429/2014
Laki meripelastuslain 14 §:n muuttamisesta
428/2014
Laki öljyvahinkojen torjuntalain 31 §:n muuttamisesta
427/2014
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 13 §:n muuttamisesta
426/2014
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
425/2014
Laki henkilötietojen käsittelystä rajavartiolaitoksessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
424/2014
Laki vesikulkuneuvorekisteristä
423/2014
Laki valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta
422/2014
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
421/2014
Laki konsulipalvelulain 34 §:n muuttamisesta
420/2014
Laki julkisesta notaarista
419/2014
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista
418/2014
Valtioneuvoston asetus biosidivalmisteista
417/2014
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
416/2014
Kirkon vaalijärjestys
415/2014
Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta
414/2014
Laki kirkkolain muuttamisesta
413/2014
Valtioneuvoston asetus raskaan ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta
412/2014
Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta
411/2014
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
410/2014
Laki jätelain muuttamisesta
409/2014
Laki Eurooppalaisen luonnontieteiden tutkimusinfrastruktuurin biologiselle tiedolle (ELIXIR) perustavan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
408/2014
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
407/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
406/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
405/2014
Valtioneuvoston asetus veroasioita koskevista tiedoista Niuen kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
404/2014
Valtioneuvoston asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen II-1, II-2 ja III lukuun sekä liitteen lisäykseen, mainittuun yleissopimukseen liittyvään FSS-säännöstöön, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan, mainittuun yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan ja vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
403/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta
402/2014
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
401/2014
Helsingin vaalipiirilautakunnan kuulutus Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten vaalien tuloksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.