Säädökset alkuperäisinä: 2014

1400/2014
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta
1399/2014
Laki tuloverolain muuttamisesta
1398/2014
Laki tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta
1397/2014
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskuksen maksullisista suoritteista vuonna 2015
1396/2014
Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1395/2014
Valtioneuvoston asetus energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1394/2014
Valtioneuvoston asetus ilman huoltajaa olevan lapsen edustajalle maksettavasta palkkiosta ja kulukorvauksestaannetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1393/2014
Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen
1392/2014
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista
1391/2014
Maanmittauslaitoksen työjärjestys  
1390/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus turkistuottajille järjestettävien lomituspalvelujen enimmäismääristä vuonna 2015
1389/2014
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kustannuksiin valtion varoista vuonna 2015 suoritettavasta määrärahasta
1388/2014
Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1387/2014
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontajärjestelmästä
1386/2014
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 3 luvun 4 ja 5 §:ssä tarkoitettujen korvaustaksojen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 luvun 3 a §:n muuttamisesta
1385/2014
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 11 §:n muuttamisesta
1384/2014
Valtioneuvoston asetus työturvallisuudesta kemikaaleja käytettäessä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
1383/2014
Valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta vuosina 2013-2022 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
1382/2014
Oikeusministeriön asetus ilmoituksesta kaupparekisteriin yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa
1381/2014
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 6 a §:n muuttamisesta
1380/2014
Oikeusministeriön asetus yksityishenkilön velkajärjestelyasiassa määrätyn selvittäjän palkkiosta ja kulukorvauksesta annetun oikeusministeriön asetuksen 1 ja 6 §:n muuttamisesta
1379/2014
Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta
1378/2014
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä tiedoista
1377/2014
Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
1376/2014
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
1375/2014
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
1374/2014
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1373/2014
Laki toimeentulotuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
1372/2014
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta
1371/2014
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun 3 §:n ja 2 luvun 6 §:n muuttamisesta
1370/2014
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1369/2014
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta
1368/2014
Laki työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta
1367/2014
Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1366/2014
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
1365/2014
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
1364/2014
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta
1363/2014
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
1362/2014
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1361/2014
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta
1360/2014
Laki eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista
1359/2014
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1358/2014
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta
1357/2014
Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta
1356/2014
Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain muuttamisesta
1355/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
1354/2014
Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle
1353/2014
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
1352/2014
Laki vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta
1351/2014
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.