Säädökset alkuperäisinä: 2014

600/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus hallin metsästyksestä alueellisen kiintiön nojalla metsästysvuonna 2014–2015
599/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015
598/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 748/2014 Etelä-Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä.
597/2014
Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) N:o 747/2014 Sudanin tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä sekä asetusten (EY) N:o 131/2004 ja (EY) N:o 1184/2005 kumoamisesta.
596/2014
Valtiovarainministeriön asetus henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta eräissä maistraateissa annetun valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
595/2014
Valtiovarainministeriön asetus maistraattien sijaintipaikoista ja yksiköistä
594/2014
Valtioneuvoston päätös turvallisuusluokituksen käyttöön otosta annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta
593/2014
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
592/2014
Valtioneuvoston asetus yhteistyöstä ulkomaanopetuksen alalla Suomen ja Ruotsin välillä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
591/2014
Valtioneuvoston asetus keskinäisestä avunannosta ja yhteistyöstä tulliasioissa Azerbaidzhanin kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
590/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus lihantarkastuksesta
589/2014
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen IV muuttamisesta
588/2014
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
587/2014
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2014–2015
586/2014
Oikeusministeriön asetus syyttäjänvirastojen palvelutoimistoista
585/2014
Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
584/2014
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta
583/2014
Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
582/2014
Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
581/2014
Laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain kumoamisesta
580/2014
Laki Maanmittauslaitoksesta annetun lain muuttamisesta
579/2014
Laki ympäristönsuojelulain 26 §:n muuttamisesta
578/2014
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
577/2014
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 24 §:n muuttamisesta
576/2014
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
575/2014
Laki riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta
574/2014
Laki maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain 5 ja 7 §:n muuttamisesta
573/2014
Laki riistahallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
572/2014
Laki maastoliikennelain muuttamisesta
571/2014
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta
570/2014
Laki geenitekniikkalain 6 §:n muuttamisesta
569/2014
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta
568/2014
Laki kolttalain 11 §:n muuttamisesta
567/2014
Laki metsälain 12 §:n muuttamisesta
566/2014
Laki puutavaran mittauksesta annetun lain muuttamisesta
565/2014
Laki rehulain 15 §:n muuttamisesta
564/2014
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain muuttamisesta
563/2014
Laki tilastolain 2 §:n muuttamisesta
562/2014
Laki ruoka- ja luonnonvaratilastoista
561/2014
Laki Luonnonvarakeskuksesta
560/2014
Laki kuluttajaturvallisuuslain 32 §:n muuttamisesta
559/2014
Laki elintarvikelain 71 §:n muuttamisesta
558/2014
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta annetun lain muuttamisesta
557/2014
Laki rikoslain 48 luvun 1 ja 3 §:n muuttamisesta
556/2014
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 18 ja 19 §:n muuttamisesta
555/2014
Laki maa-aineslain 5 a §:n muuttamisesta
554/2014
Laki kemikaalilain 5 §:n muuttamisesta
553/2014
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
552/2014
Laki merensuojelulain 2 §:n muuttamisesta
551/2014
Laki geenitekniikkalain 23 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.