1426/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Laki kalastuslain 8 a ja 88 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kalastuslain (286/1982) 8 a §:n 4 momentti ja 88 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 8 a §:n 4 momentti laissa 293/2012 ja 88 §:n 2 momentti laissa 899/2013, sekä

lisätään 88 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 1001/2001 ja 899/2013, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

8 a §

Kalastusmatkailuyrittäjän tulee 1 momentissa tarkoitetun luvan saatuaan suorittaa kalenterivuosittain valtiolle 100 euron suuruinen viehekalastusmaksu kunkin sellaisen 88 §:n 3 momentissa tarkoitetun kalastus-läänin osalta, jonka alueella kalastus-matkailuyrittäjä järjestää kalastusmatkailutilaisuuksia.

88 §

Jokaisen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua viehekalastusta harjoittavan on suoritettava valtiolle vuosittain viehekalastusmaksu. Viehekalastusmaksu on 31 euroa kalenteri-vuodelta tai seitsemän euroa seitsemän vuorokauden kalastusjaksolta kunkin sellaisen 3 momentissa tarkoitetun kalastusläänin osalta, jonka alueella henkilö harjoittaa viehekalastusta. Viehekalastusmaksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta eikä 65 vuotta täyttäneeltä eikä myöskään viehekalastuksesta, jota harjoitetaan yleisellä vesialueella.

Kalastusläänejä ovat:

1) Etelä-Suomen kalastuslääni, joka muodostuu Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnista;

2) Länsi-Suomen kalastuslääni, joka muodostuu Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjan-maan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista;

3) Itä-Suomen kalastuslääni, joka muodostuu Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista;

4) Oulun kalastuslääni, joka muodostuu Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnista;

5) Lapin kalastuslääni, joka muodostuu Lapin maakunnasta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 194/2014
MmVM 22/2014
EV 220/2014

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.