1396/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan yritysten yhteishankkeisiin myönnettävästä kansainvälistymisavustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1300/2010) 2 ja 14 § seuraavasti:

2 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen tämän asetuksen mukaisia näyttelyhankkeita tai vientiverkostohankkeita ja kumppanuusohjelmia avustettaessa on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Näyttelyhankkeiden, vientiverkosto-hankkeiden ja kumppanuusohjelmien valtionavustusten maksatusta, käytön valvontaa ja takaisinperintää koskevissa asioissa valtionapuviranomainen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeino-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.  Muita hankkeita avustettaessa valtionapuviranomainen on työ- ja elinkeinoministeriö. Jos haetun valtionavustuksen määrä on enemmän kuin 500 000 euroa on valtionapuviranomainen työ- ja elinkeinoministeriö.

14 §
Selvitys valtionavustuksen käytöstä

Valtionavustuksen saajan tulee antaa valtionapuviranomaiselle selvitys valtionavustuksen käytöstä kuuden kuukauden kuluessa avustuspäätöksen mukaisesta käyttöajan päättymisestä. 

Selvitys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämää näyttelyhankkeita, vientiverkostohankkeita ja kumppanuusohjelmia koskevan avustuksen toteutumisesta annetaan kehittämis- ja hallintokeskukselle.

Selvityksen tulee sisältää:

1) selvitys hankkeen toteutumisesta verrattuna suunniteltuun hankkeeseen;

2) selvitys hankkeen toteutuneista menoista ja tuloista; pitkäkestoisissa hankkeissa tulot ja menot on yksilöitävä kunkin yksittäisen tapahtuman osalta erikseen;

3) tilintarkastajan lausunto, jollei päätöksessä toisin määrätä;

4) arvio hankkeen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta.

Valtionavustuksen saaja on pyynnöstä velvollinen toimittamaan valtionapuviranomaiselle myös muita hankkeen toteutumiseen, seurantaan ja valtionavustuksen käyttöön liittyviä tietoja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.