1393/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) nojalla:

1 §
Valtion korvauksen hakeminen

Kunta hakee kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain (189/2001) 24 §:n 1 momentissa tarkoitettua valtion korvausta ja sen maksatusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselta.

Kunnan on liitettävä hakemukseensa selvitys kuntouttavan työtoiminnan toteutumisesta kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n 3 momentissa edellytetyllä tavalla.

Jos kunta on kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisesti tehnyt sopimuksen kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä, kunnan on toimitettava kehittämis- ja hallintokeskukselle jäljennös sopimuksesta tai muu selvitys sopimuksen tekemisestä.

2 §
Korvauksen myöntäminen, maksaminen, keskeyttäminen ja takaisinperintä

Kehittämis- ja hallintokeskus maksaa kunnalle valtion korvauksen kuukausittain jälkikäteen tai kunnan suostumuksella pidemmältä ajanjaksolta.

 Kehittämis- ja hallintokeskus voi keskeyttää korvauksen maksamisen, jos kuntouttava työtoiminta ei täytä kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja edellytyksiä.

Kehittämis- ja hallintokeskus antaa korvauksen takaisinmaksukehotuksen sekä huolehtii takaisinperintätoimenpiteistä, jos korvausta on maksettu virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan valtion korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen annettu valtioneuvoston asetus (367/2013).

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Neuvotteleva virkamies
Elina Isoksela

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.