Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1377/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) nojalla:

1 §
Monialaisen työllistymissuunnitelman hyväksyminen ja arkistointi

Monialainen työllistymissuunnitelma on laadittu, kun työtön ja suunnitelman laatimiseen osallistuneet viranomaiset ovat hyväksyneet suunnitelman. Suunnitelma hyväksytään allekirjoittamalla tai sähköisesti siihen tarkoitetussa verkkopalvelussa.

Jos suunnitelma hyväksytään allekirjoittamalla, allekirjoitettu kappale annetaan työttömälle. Suunnitelman laatimiseen osallistuneiden viranomaisten kappale merkitään hyväksytyksi ja arkistoidaan sähköisesti monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin.

2 §
Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän asettaminen

Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän neuvoteltuaan toimialueeseensa kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen kanssa johtoryhmien lukumäärästä ja toimialueesta.

Johtoryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinotoimiston, sen toimialueeseen kuuluvien kuntien ja Kansaneläkelaitoksen nimeämät henkilöt. Jokaiselle jäsenelle nimetään henkilökohtainen varajäsen. Jos työ- ja elinkeinotoimiston toimialueelle asetetaan useampi kuin yksi johtoryhmä, kunnat nimeävät jäsenet ja varajäsenet siihen johtoryhmään, jonka toimialueeseen ne kuuluvat.

Johtoryhmässä edustettuina olevat kunnat nimeävät keskuudestaan johtoryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

3 §
Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän tehtävät

Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmä tekee yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä johtoryhmän toimialueella. Yhteistyösopimuksessa sovitaan:

1) työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaeläkelaitoksen yhteisistä toimipisteistä monialaisen yhteispalvelun tarjoamiseksi;

2) monialaisen yhteispalvelun tarjoamisesta muualla kuin yhteisissä toimipisteissä;

3) työ- ja elinkeinotoimiston, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen monialaiseen yhteispalveluun osoittamasta henkilöstöstä;

4) työttömille monialaisen yhteispalvelun yhteisissä toimipisteissä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavista palveluista.

Johtoryhmä asettaa vuosittain monialaisen yhteispalvelun valtakunnallisiin tavoitteisiin perustuvat toimialueensa tavoitteet ja sopii monialaisena yhteispalveluna tarjottavien palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelmasta. Johtoryhmä seuraa ja arvioi monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista.

4 §
Monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön nimeäminen ja tehtävät

Monialaisen yhteispalvelun johtoryhmään kuuluvat kunnat nimeävät monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön ja tämän varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Johtoryhmän tulee hyväksyä johtava henkilö ja tämän varahenkilö ennen nimeämistä.

Monialaisen yhteispalvelun järjestämistä johtavan henkilön tehtävänä on johtoryhmän asettamissa puitteissa vastata:

1) monialaisen yhteispalvelun yhteisten toimipisteiden toiminnan ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavan monialaisen yhteispalvelun organisoinnista;

2) monialaisen yhteispalvelun tavoitteiden ja palvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen käyttösuunnitelman toteutumisen seurannasta;

3) johtoryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä johtoryhmälle;

4) monialaisen yhteispalvelun yhteistyökäytäntöjen ja asiakasprosessien kehittämisestä.

5 §
Monialaisen yhteispalvelun ohjausryhmä

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan monialaisen yhteispalvelun ohjausryhmän, jonka tehtävänä on valtakunnallisesti:

1) asettaa tavoitteet monialaiselle yhteispalvelulle;

2) seurata ja arvioida monialaisen yhteispalvelun toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista;

3) ohjata monialaisen yhteispalvelun kehittämistä.

Ohjausryhmä käsittelee työ- ja elinkeinoministeriön esityksen työvoimapalvelujen järjestämiseen tarkoitettujen määrärahojen osoittamisesta monialaiseen yhteispalveluun ennen kuin ministeriö tekee asiaa koskevan päätöksen.

Ohjausryhmän jäseninä ovat työ- ja elinkeinoministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Kuntaliitto ry:n nimeämät henkilöt.

Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa ohjausryhmälle työjaoston, joka vastaa ohjausryhmässä käsiteltävien asioiden valmistelusta ja ohjausryhmän päätösten toimeenpanosta sekä tukee alueita monialaisen yhteispalvelun toimeenpanossa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Työ- ja elinkeinotoimisto asettaa 2 §:ssä tarkoitetun yhden tai useamman monialaisen yhteispalvelun johtoryhmän viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2015 siten, että johtoryhmän toimikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 2018.

  Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Työministeri
Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri
Tiina Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.