1293/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Julkisoikeudellinen suorite, josta peritään omakustannusarvosta poikkeava maksu

Eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunnoista peritään käsittelymaksua 200 euroa.

2 §
Muut maksulliset suoritteet

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat tilauksesta tehtävät selvitykset.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää eläinlääkintävahinkojen arviolautakunta ottaen huomioon, mitä lain 34 §:ssä säädetään.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa vuoden 2016 loppuun.

Tämän asetuksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Sellaisen asian käsittelystä, joka on tullut arviolautakunnassa vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään käsittelymaksu ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. Vastaavasti peritään maksua ennen asetuksen voimaantuloa tilatuista muista suoritteista.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Ylitarkastaja
Laura North

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.