1281/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä asetuksella kumotaan suojelua ja parantamista edellyttävien sisävesien laadusta kalojen elinolojen turvaamiseksi annettu valtioneuvoston päätös (1172/1999).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Neuvoston direktiivi 78/659/ETY (31978L0659); EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 1
Europpan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY (32000L0060); EYVL N:o L 327, 22.12.2000, s. 1

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta

Ympäristöministeri
Sanni Grahn-Laasonen

Lainsäädäntöneuvos
Tuire Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.