1277/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 23 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1049/2014:

1 §
Perusturvaan tilitettävä työttömyysvakuutusmaksukertymä

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa työttömyysvakuutusrahaston Kansaneläkelaitokselle vuosittain tilitettävän työttömyysvakuutusmaksukertymää koskevan määrän. Ennen vahvistamista ministeriön on pyydettävä Työttömyysvakuutusrahastolta lausunto.

Maksu määrätään siten, että palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun seuraavan vuoden kertymäarvio kerrotaan sillä prosenttiluvulla, joka vastaa työttömyyskassoihin kuulumattomien palkansaajien ja kaikkien palkansaajien palkkasummien suhdetta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa prosenttiluvun Tilastokeskuksen tietoihin perustuvan viimeisimmän tulonjakotilaston palveluaineiston tietojen perusteella.

Edellä 2 momentissa tarkoitettua seuraavan vuoden kertymäarviota määrättäessä otetaan huomioon edellisen vuoden vastaavan kertymäarvion ja Työttömyysvakuutusrahaston tilinpäätöksen mukaisen toteutuneen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun kertymän erotus.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun maksun lisäksi Työttömyysvakuutusrahasto tilittää Kansaneläkelaitokselle vuosittain työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain (555/1998) 23 §:n 2 momentin mukaisen maksun peruspäivärahan rahoitukseen.

2 §
Tilityksen suorittaminen

Työttömyysvakuutusrahaston on suoritettava 1 §:n mukaisten maksujen perusteella kuukausittain tilityksen ennakkoa tasasuuruisina erinä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa ennakoiden määrän ja välittää ennakot Kansaneläkelaitokselle. Tässä tarkoituksessa sosiaali- ja terveysministeriöllä on oikeus veloittaa Työttömyysvakuutusrahaston tiliä ennakon mukaisilla määrillä kunkin kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä.

3 §
Palvelurahan määrän ilmoittaminen

Työntekijän on alkuvuodesta tai työsuhteen alkaessa ilmoitettava työnantajalleen se palvelurahan määrä, joka on veron perusteena. Työnantaja perii ilmoitetun määrän perusteella kuukausittain työntekijältä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Työnantajan on ilmoitettava palvelurahan määrä ennakkovakuutusmaksun ja lopullisen palkkasumman yhteydessä Työttömyysvakuutusrahastolle.

4 §
Maksu valtion eläkerahastolle

Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa vuosittain valtion eläkerahastolle sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman, valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksun ministeriön asettamassa määräajassa.

Maksu määrätään siten, että valtion palveluksessa olevien osalta työttömyys- ja koulutusajan huomioon ottamisesta aiheutuva vastuu ja kulut määritellään noudattaen, mitä työntekijän eläkelain (395/2006) 182 §:ssä säädetään. Tästä määrästä Työttömyysvakuutusrahaston suoritettavaksi maksuksi on vahvistettava se määrä, joka vastaa Työttömyysvakuutusrahastolle asianomaisena vuonna tilitetyn palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun tuoton osuutta koko tilitetystä työttömyysvakuutusmaksutuotosta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan työttömyysetuuksien rahoituksesta annettu asetus (1176/1998).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Sosiaali- ja terveysministeri
Laura Räty

Hallitussihteeri
Pekka Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.