1275/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

kumotaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (675/2008) 5 § ja

muutetaan 2 ja 3 §, sellaisina kuin ne ovat, 2 § asetuksessa 70/2013 ja 3 § osaksi asetuksissa 642/2011 ja 70/2013, seuraavasti:

2 §
Laitoksen johto ja henkilöstö

Laitosta johtaa pääjohtaja. Laitoksessa voi olla lisäksi ylijohtaja, hallintojohtaja, tietojohtaja, osastojen johtajia sekä muuta virka- ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä. Laitoksessa voi olla tutkimusprofessoreita.

Pääjohtajalla, ylijohtajalla sekä tutkimus- ja kehittämisosastojen johtajilla on professorin arvonimi.

3 §
Kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena laitoksen virkoihin on:

1) pääjohtajalla tohtorin tutkinto ja tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys laitoksen tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) tutkimus- ja kehittämisosaston johtajalla tohtorin tutkinto, hyvä perehtyneisyys osastonsa tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

4) hallintojohtajalla, tietojohtajalla ja valtion palvelut-osaston johtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.