1244/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 95 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä, jotka on tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 95 §:n nojalla määrätty käytettäviksi toimiluvanvaraiseen tele- sekä televisio- ja radiotoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa.

Asetusta ei sovelleta:

1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyihin taajuusalueisiin;

2) tietoyhteiskuntakaaren 9 §:ssä tarkoitettuun enintään kolme kuukautta kestävään televisiotoimintaan, jossa televisiolähettimen suurin sallittu lähetysteho on enintään kaksi kilowattia.

2 §
Televisioverkot

Televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470–790 megahertsiä 31 päivään joulukuuta 2016 ja 470–694 megahertsiä 1 päivästä tammikuuta 2017.

Taajuusalueet 470–694 ja 694–790 megahertsiä ovat lisäksi käytettävissä radiomikrofoneille. Taajuusalue 694–790 megahertsiä on käytettävissä radiomikrofoneille kuitenkin vain 31 päivään joulukuuta 2016.

Toimiluvanvaraiseen televisiotoimintaan maakunnan alueella osoitetaan kaksi kanavanippua.

Televisioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmista sallituista säteilytehoista säädetään liitteessä.

Kanavanipussa toimivien televisiotoiminnan harjoittajien suostumuksella voidaan televisiotoiminnasta vapaaksi jäävää kanavanipun siirtokapasiteettia käyttää muuhun toimintaan.

3 §
Kognitiiviset radioverkot

Kognitiivisten radiojärjestelmien toimintaan käytettävä taajuusalue on 470–790 megahertsiä 31 päivään joulukuuta 2016 ja 470–694 megahertsiä 1 päivästä tammikuuta 2017. Kognitiiviset radiojärjestelmät eivät kuitenkaan saa suojausta muun radioviestinnän aiheuttamilta häiriöiltä, eivätkä ne saa aiheuttaa häiriötä muulle radioviestinnälle.

4 §
Analogiset radioverkot

Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5–108 megahertsiä.

Maakunnan alueella on radioverkkoja alueelliseen ja paikalliseen toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan siten kuin Ahvenanmaan maakunnan hallitus määrää.

Analogiseen AM-moduloituun radiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 148,5–283,5 kilohertsiä, 526,5–1 606,5 kilohertsiä, 2 300–2 498 kilohertsiä, 3 200–3 400 kilohertsiä, 3 950–4 000 kilohertsiä, 5 950–6 200 kilohertsiä, 7 100–7 300 kilohertsiä, 9 500–9 900 kilohertsiä, 11 650–12 050 kilohertsiä, 13 600–13 800 kilohertsiä, 15 100–15 600 kilohertsiä, 17 550–17 900 kilohertsiä, 21 450–21 850 kilohertsiä ja 25 670–26 100 kilohertsiä.

Analogisten radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista säädetään liitteessä.

5 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkot

Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 megahertsiä ja 925–960 megahertsiä (900 megahertsin taajuusalue) sekä 1 710–1 785 megahertsiä ja 1 805–1 880 megahertsiä (1 800 megahertsin taajuusalue).

Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on sekä 900 megahertsin että 1800 megahertsin taajuusalueella kaksi.

6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1 900–1 980 megahertsiä ja 2 110–2 170 megahertsiä.

Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on neljä.

Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuusalueilla 880–915 megahertsiä ja 925–960 megahertsiä sekä 1 710–1 785 megahertsiä ja 1 805–1 880 megahertsiä tai UMTS-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 1920—1980 megahertsiä ja 2110—2170 megahertsiä, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös matkaviestintoiminnan harjoittamiseen UMTS-, LTE- ja Wimax -tekniikalla.

7 §
Digitaalinen laajakaistainen 2 000 matkaviestinverkko

Digitaalisen laajakaistaisen 2 000 matkaviestinverkon toimintaan käytettävä taajuusalue on 2 010–2 025 megahertsiä.

Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella 2 000 matkaviestinverkkoja on yksi.

8 §
Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko

Digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 452,425 – 456,925 megahertsiä ja 462,425 – 466,925 megahertsiä.

Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella 450 matkaviestinverkkoja on yksi.

9 §
Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvat maanpäälliset järjestelmät

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 791–821 ja 832–862 megahertsiä. Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella taajuusalueella on kaksi sähköisten viestintäpalvelujen järjestelmää.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä ovat taajuusalueet 2 500–2 690 megahertsiä koko maakunnan alueella ja 3 400–3 600 megahertsiä sekä 3 600–3 800 megahertsiä alueellisesti.

Maakunnan alueella maakunnan hallituksen suostumuksella taajuusalueella 2 500–2 690 megahertsiä on kaksi sähköisten viestintäpalvelujen järjestelmää.

Sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvien maanpäällisten järjestelmien käytössä on lisäksi taajuusalue 694–790 megahertsiä.

10 §
Viranomaisradioverkko

Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 380–386 megahertsiä ja 390–396 megahertsiä.

Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi.

11 §
Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksille

Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Sen 9 §:n 4 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Viestintäneuvos
Kaisa Laitinen

Liite

Taajuuksien käyttösuunnitelma Ahvenanmaan maakunnassa

1. Televisiotoiminta

Kanava ERP (kW)
25 30
35 30

2. Radiotoiminta

Taajuus (MHz) Paikkakunta
88,6 Sund
91,3 Sund
93,1 Sund
94,1 Maarianhamina
95,0 Sund
95,9 Maarianhamina
97,1 Sund
100,3 Sund
101,8 Jomala
102,3 Sund
102,8 Jomala
104,3 Maarianhamina
104,9 Sund
105,2 Hammarland
107,2 Maarianhamina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.