1241/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 19 §:n 3 momentin, kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 20 §:n 4 momentin ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 13 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion virkaehtosopimuslain 19 §:n 3 momentti laissa 491/1986, kunnallisen virkaehtosopimuslain 20 §:n 4 momentti laissa 492/1986 ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 §:n 4 momentti laissa 830/2005:

1 §

Valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 19 §:n 3 momentissa, kunnallisen virkaehtosopimuslain (669/1970) 20 §:n 4 momentissa ja evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain (968/1974) 13 §:n 4 momentissa säädetyt hyvityssakkojen enimmäismäärät ovat 17 100 ja 69 euroa.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Tällä asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus eräiden hyvityssakkojen enimmäismääristä (1380/2011).

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja kuntaministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Lauri Liusvaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.