1169/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen (1444/2007) 2 § ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 2 § osaksi asetuksissa 71/2011 ja 371/2013 sekä 4 § osaksi asetuksessa 371/2013, seuraavasti:

2 §
Päiväraha

Varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle sekä vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 5,10 euroa. Päiväraha on 165 päivää ylittävältä ajalta 8,50 euroa ja 255 päivää ylittävältä ajalta 11,90 euroa.

Reservin kertausharjoituksessa olevalle asevelvolliselle maksetaan päivärahaa 5,10 euroa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta.

Ulkomaanpalveluksen ajalta 1 ja 2 momentissa tarkoitettua päivärahaa korotetaan 11 eurolla kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä ulkomaankoulutusvuorokaudelta.

Päiväraha maksetaan jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa.

4 §
Reserviläispalkka

Reserviläispalkkaa maksetaan miehistöön kuuluvalle 58,85 euroa, aliupseerille 61,55 euroa sekä upseerille ja erikoisupseerille 64,50 euroa päivältä.

Reserviläispalkka maksetaan jälkikäteen kaksi kertaa kuukaudessa. Palkan maksaa se joukko-osasto, jossa palkkaan oikeutettu maksupäivänä palvelee tai viimeksi palveli.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Puolustusministeri
Carl Haglund

Esittelijä
Kosti Honkanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.