1165/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan hallinnollisista taajuusmaksuista ja Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1222/2010) 20 §,

muutetaan asetuksen 2 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 3 momentti, sellaisina kun niistä ovat 6 §:n 1 momentti ja 7 §:n 3 momentti asetuksessa 1222/2011, sekä

lisätään asetukseen uusi 20 a § seuraavasti:

2 §
Taajuusmaksun suuruus ja perintä

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun suoritteen omakustannusarvosta poikkeavan vuosittaisen maksun tietoyhteiskuntakaaressa 39 §:ssä (917/2014) tarkoitetusta:

1) oikeudesta radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien hallussapitoon ja käyttöön (radiolupa);

2) radiotaajuuksien varauksesta; sekä

3) sotilaalliseen maanpuolustukseen liittyvien taajuuksien hallinnosta.


6 §
Yleisen taajuusmaksun perintää koskevia tarkentavia määräyksiä

Radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on 5 §:n 11 - 16 kohdassa tarkoitettujen radiolähettimien, radiojärjestelmien tai radioverkkojen taajuusmaksuja määrättäessä sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, kuutiojuuri 4 §:n 2 momentissa määritellystä radiotaajuuksien suhteellisesta kaistanleveydestä.


7 §
Eräiden yksityisten radiojärjestelmien erityinen taajuusmaksu

Sen estämättä, mitä 4 §:n 2 momentissa säädetään, radiotaajuuksien suhteellinen kaistanleveys on 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen radiolähettimien, radiojärjestelmien tai radioverkkojen taajuusmaksuja määrättäessä kuutiojuuri 4 §:n 2 momentissa määritellystä radiotaajuuksien suhteellisesta kaistanleveydestä ja 3 kohdassa tarkoitettujen radio-ohjauslähettimien taajuusmaksuja määrättäessä kahdeksasjuuri 4 §:n 2 momentissa määritellystä radiotaajuuksien suhteellisesta kaistanleveydestä.


20 a §
Radiolähettimen rekisteröintimaksu

Viestintävirasto perii valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiinteän radiolähettimen rekisteröintimaksun radiolähettimen rekisteröinti-ilmoituksen käsittelystä. Maksut ovat seuraavat:

1) GSM1800-, UMTS2100- ja LTE1800 -radiojärjestelmän tukiaseman, jotka on sijoitettu ilma-alukseen ja joka on tarkoitettu matkaviestinpalvelujen (MCA -palvelut) tarjoamiseen ilma-aluksessa, rekisteröinti 18 euroa;

2) GSM1800 -radiojärjestelmän tukiasema, joka on sijoitettu alukseen ja joka on tarkoitettu matkaviestinpalvelujen (MCV-palvelut) tarjoamiseen aluksessa, rekisteröinti 18 euroa.

Jos ilma-aluksessa tai aluksessa on enemmän kuin yksi 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu tukiasema, niin maksua peritään vain yhdestä tukiasemasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

  Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Opetus- ja viestintäministeri
Krista Kiuru

Viestintäneuvos
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.