1160/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsästäjätutkinnosta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetun lain (616/1993) 2 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 160/2011:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään metsästäjätutkinnosta.

2 §
Metsästäjätutkinnon aihealueet

Metsästäjätutkinnossa testataan kokelaan perehtyneisyyttä seuraaviin aihealueisiin:

1) metsästyksen turvallisuus;

2) metsästyslainsäädäntö;

3) lajintuntemus;

4) eettinen ja kestävä metsästys;

5) aseet ja patruunat metsästyksessä;

6) pyyntivälineet ja pyyntimenetelmät;

7) riistanhoito ja riistaekologia; sekä

8) saaliin käsittely.

3 §
Metsästäjätutkinnon kysymykset ja hyväksyminen

Metsästäjätutkinto sisältää 60 kappaletta Suomen riistakeskuksen laatimia monivalintakysymyksiä, joista hyväksyttävässä suorituksessa väärin saa olla korkeintaan 8 kappaletta. Kysymys voidaan jättää arvostelematta, jos oikea vastaus on muuttunut kysymyksen laatimisen jälkeen.

Koe on hylättävä, jos kokeen suorittaja käyttää muuhun kuin todistettaviin rajoitteisiin liittyviä apuvälineitä, aktiivisesti hankkii vastauksen muilta kokeen suorittajilta tai häiritsee muita kokeen suorittajia.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Neuvotteleva virkamies
Sami Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.