1153/2014

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus nimisuojatuotteiden rekisteröimisestä ja ilmoituksesta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään elintarvikelain (23/2006) 54 d §:n 3 momentin ja 54 e §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 881/2014;

1 §
Soveltamisala

Tällä asetuksella säädetään tarkemmin elintarvikelain 54 d §:ssä tarkoitetusta nimisuojatuotteen rekisteröimisestä ja 54 e §:ssä tarkoitetusta rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisen ilmoittamisesta.

2 §
Nimisuojatuotteen rekisteröiminen

Hakemusmenettelyyn liittyvässä kansallisessa vastaväitemenettelyssä Maaseutuvirasto julkaisee nimisuojatuotteen rekisteröintiä koskevan hakemuksen Maaseutuviraston Internet-sivuilla. Ilmoitus hakemuksesta julkaistaan Virallisessa lehdessä ja Tavaramerkkilehdessä.

Vastaväite on tehtävä lehtien ilmestymisajankohdasta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Nimisuojaa koskeva myönteinen kansallinen päätös, muutoksenhakuohjeet ja päätöksen perusteena oleva tuote-eritelmä julkaistaan Maaseutuviraston internetsivuilla. Ilmoitus myönteisestä päätöksestä julkaistaan Virallisessa lehdessä ja Tavaramerkkilehdessä.

3 §
Ilmoitus rekisteröidyn nimisuojatuotteen valmistamisesta

Rekisteröityä nimisuojatuotetta valmistavan elintarvikealan toimijan on ennen tuotteiden markkinoille saattamisen aloittamista ilmoitettava tuotteen nimi ja valmistuspaikka. Ilmoitus voidaan antaa elintarvikelain 13—15 §, 22 ja 22a § mukaisten ilmoitusten yhteydessä tai erillisenä ilmoituksena. Ilmoituksen tulee sisältää tieto siitä, mistä maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 mukaisesta laatujärjestelmästä on kyse.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Tällä asetuksella kumotaan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojasta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (907/2007).

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.