1152/2014

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n ja näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia palveluja ovat:

1) lainaus kirjaston omista kokoelmista yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) kirjaston kokoelmasta tiedottaminen asiakkaille;

4) opastus- ja neuvontapalvelut; sekä

5) lainojen toimittaminen asiakkaalle.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat oppimateriaalipalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) perusopetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 26 euroa, yhdistelmäkirja 26 euroa, pistekirja 40 euroa, elektroninen kirja ilman kohokuvastoa 20 euroa, elektroninen kirja ja kohokuvasto 40 euroa, ainekohtainen kohokuvasto 20—40 euroa, kohokuvasto ja -kartasto 40 euroa;

2) lukiokoulutukseen ja muuhun toisen asteen koulutukseen kuuluvat oppikirjat; äänikirja 20 euroa, yhdistelmäkirja 20 euroa, pistekirja 20 euroa, elektroninen kirja ilman kohokuvastoa 20 euroa, elektroninen kirja ja kohokuvasto 40 euroa, ainekohtainen kohokuvasto 20—40 euroa, kohokuvasto ja -kartasto 40 euroa;

3) oppilaitoslisenssit ääni- ja yhdistelmäkirjoille

Lisenssien  määrä Hinta (perusopetuksen kirja) Hinta (toisen asteen kirja)
 enintään 3 70 € 50 €
 enintään 5 84 € 75 €
 enintään 8 110 € 90 €
 enintään 10 130 € 100 €
Hinta yli 10 lisenssin osalta on 13 €/kpl  (perusopetus) tai 10 €/kpl (toinen aste)

4) pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteitys ja tulostus 1,3 euroa pistekirjoitussivulta, kuitenkin vähintään 20 euroa yhdestä tilauksesta;

5) muun oppimateriaalin pisteitys ja tulostus: oppitunnilla jaettava monistemateriaali 1,3 euroa pistekirjoitussivulta, irrallinen kohokuvasivu 2—3,5 euroa ja kohokuvasto 40 euroa, kuitenkin vähintään 20 euroa yhdestä tilauksesta.

Lisäksi kirjasto voi periä 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä aiheutuvat kustannukset.

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kauno- ja tietokirjallisuuden (äänikirjat, pistekirjat, elektroniset kirjat ja muu erityisaineisto) myynti näkövammaisten tai muiden lukemisesteisten käyttöön; kirjan hintaan ei sisällytetä alkuperäiskappaleen valmistuskuluja, jos kirja on tuotettu kirjaston lainauskokoelmaan, vaan siitä peritään kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan painetun kirjan arvon suuruinen maksu;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

3) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

4) koulutus- ja konsultointipalvelut;

5) tilojen ja laitteiden vuokraus;

6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää näkövammaisten kirjasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Hallitussihteeri
Antti Randell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.