1148/2014

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Oikeusministeriön asetus eräistä Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 305 §:n 2 momentin ja valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin toiseksi mainittu on laissa 348/1994:

1 §

Tietosuojavaltuutetun toimisto perii yhteisötilaajilta liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen maksun seuraavista tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 305 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun valvontatehtävään liittyvistä julkisoikeudellisista suoritteista:

1) ennakkoilmoituksen käsittely;

2) vuosittaisen selvityksen käsittely;

3) olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittely;

4) valvonnan edellyttämän tarkastuksen toimittaminen.

2 §

Suoritteista, jotka Tietosuojavaltuutetun toimisto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n mukaisesti, säädetään oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten maksullisista suoritteista annetun oikeusministeriön asetuksen (1020/2013) 3 §:ssä.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2017.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Hallitussihteeri
Ulla Westermarck

Liite

Maksutaulukko tietoyhteiskuntakaaren 305 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista, Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteisötilaajan tunnistamistietojen käsittelyn valvontatehtävistä perittävistä maksuista:

1. Ennakkoilmoituksen käsittely

Ennakkoilmoituksen käsittelystä perittävä kiinteä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1– 9 henkilöä)*             606 €
Pienyritykset (10– 49 henkilöä)*   668 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)*   793 €
Suuryritykset (250- henkilöä)*   918 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1– 9 henkilöä)*   750 €
Pienyritykset (10– 49 henkilöä)* 1 168 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 518 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 1 935 €

* Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2. Vuosittaisen selvityksen käsittely

Vuosittaisen selvityksen käsittelystä perittävä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1– 9 henkilöä)*   518 €
Pienyritykset (10– 49 henkilöä)*   585 €
Keskisuuret yritykset (50– 249 henkilöä)*   720 €
Suuryritykset (250- henkilöä)*   854 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee. 2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1– 9 henkilöä)*   697 €
Pienyritykset (10– 49 henkilöä)* 1 084 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 409 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 1 797 €

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

3. Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittely

Olennaista muutosta koskevan ilmoituksen käsittelystä perittävä maksu:

1) maksullisen tietoyhteiskuntapalvelun, viestintäverkon tai viestintäpalvelun luvattoman käytön ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1– 9 henkilöä)*   606 €
Pienyritykset (10– 49 henkilöä)*   668 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)*   793 €
Suuryritykset (250- henkilöä)*   918 €

*Asunto-osakeyhtiöiden osalta perusteena on verkkoon liitettyjen huoneistojen määrä ja muiden yhteisötilaajien osalta sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

2) rikoslain 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetun yrityssalaisuuden paljastamisen ehkäiseminen ja selvittäminen

Mikroyritykset (1– 9 henkilöä)*   750 €
Pienyritykset (10– 49 henkilöä)* 1 168 €
Keskisuuret yritykset (50–249 henkilöä)* 1 518 €
Suuryritykset (250- henkilöä)* 1 935 €

*Muiden yhteisötilaajien osalta perusteena on sen henkilöstön määrä, jota valvonta koskee.

4. Tarkastuksista perittävä maksu

Maksutaulukon kohdissa 1–3 tarkoitettujen käsittelymaksujen lisäksi peritään valvonnan edellyttämistä tarkastuksista 100 €/tunti.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.