1098/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Laki yhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhdistyslain (503/1989) 47 §:n 1 momentti, 48 §:n 1 momentti ja 62 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1177/1994, seuraavasti:

47 §
Viranomaiset

Yhdistysrekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus.


48 §
Perusilmoitus

Ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi (perusilmoitus) on tehtävä kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle.


62 §
Rangaistussäännös

Joka antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle väärän tässä laissa tarkoitetun ilmoituksen tai vakuutuksen, on tuomittava rangaistukseen siten kuin rikoslaissa (39/1889) säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä      syyskuuta 2015.

HE 149/2014
EV 153/2014
TaVM 19/2014

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.