1097/2014

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 

Laki kaupparekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kaupparekisterilain (129/1979) 19 a §, 21 §:n 4 momentti ja 29 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 19 a § laissa 1602/2009, 21 §:n 4 momentti laissa 232/1990 ja 29 §:n 3 momentti laissa 111/2013, sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1512/2009, seuraavasti:

1 §

Kaupparekisteriä pitää Patentti- ja rekisterihallitus, jäljempänä rekisteriviranomainen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä      syyskuuta 2015.

Ennen tämän lain voimaantuloa paikallisviranomaiselle jätetyn ilmoituksen käsittelee Patentti- ja rekisterihallitus.

Ennen tämän lain voimaantuloa ratkaistua ilmoitusta koskevaan muutoksenhakuun so-velletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 149/2014
EV 153/2014
TaVM 19/2014

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Työministeri
Lauri Ihalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.