1079/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 7 §:n nojalla, sellaisena kuin sen 1 ja 2 momentti ovat laissa 1189/2011 ja 3 momentti laissa 908/2012:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta valtiolle ja kunnalle perittävistä maksuista.

2 §
Luettelot, otteet ja todistukset

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavista oikeaksi todistetuista luetteloista, otteista ja todistuksista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

3 §
Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutetuista kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta sekä kiinteistörekisteriä ja kiinteistörekisterikarttaa koskevista suoritteista peritään valtiolle ja kunnalle tämän asetuksen liitteen mukaiset maksut.

4 §
Muut suoritteet ja käyttöoikeuden luovutukset

Kiinteistötietojärjestelmän hallinto-organisaatio hinnoittelee erikseen massaluonteisen kiinteistötietojen ja kiinteistöjen rajatietojen ja niihin liittyvän käyttöoikeuden luovutuksen taikka muun kuin 2 §:ssä tai 3 §:ssä tarkoitetun suoritteen ja käyttöoikeuden luovutuksen ottaen huomioon, mitä valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015. Asetus on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Lainsäädäntöneuvos
Leo Olkkonen

Liite

Maksutaulukko kiinteistötietojärjestelmän suoritteista

1.1.2015 - 31.12.2016

Kiinteistötietojärjestelmästä annettavat viranomaisen oikeaksi todistamat luettelot, otteet ja todistukset

euroa
Kiinteistörekisterin ote, kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikköluettelot, erillisenä annettava yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot 18,00
Määräalan kiinteistörekisteriote 18,00
Rekisteriyksikön karttaote 18,00
Lainhuutotodistus 18,00
Rasitustodistus 18,00
Vuokraoikeustodistus 18,00
Ote käyttöoikeusyksiköstä 18,00

Teknisen käyttöyhteyden kautta luovutettavat suoritteet

1.Tulostepalvelu

pdf -tuloste euroa / laskutusperuste
Lainhuutotodistus 5,30 / rekisteriyksikkö
Rasitustodistus 5,30 / rekisteriyksikkö
Vuokraoikeustodistus 5,30 / rekisteriyksikkö
Ote käyttöoikeusyksiköstä 5,30 / käyttöoikeusyksikkö
Yhteystiedot 2,00 / rekisteriyksikkö
Kiinteistörekisteriote 5,30 / rekisteriyksikkö
Määräalan kiinteistörekisteriote 5,30 / rekisteriyksikkö
Kiinteistörekisterin karttaote 5,30 / rekisteriyksikkö
Muodostumisketju eteenpäin 0,70 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
Muodostumisketju taaksepäin 0,70 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
Muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana 2,00 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
Voimassa olevat muodostuneet 2,00 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan
Muodostajaselvitys 2,00 / yksikkö, jonka muodostumistietoja haetaan

2. Kyselypalvelu

2.1. Kyselypalvelu kiinteistötietojärjestelmän kirjaamisosasta, REST euroa / laskutusperuste
perustiedot (rekisteriyksikön, määräalan, laitoksen) 0,10 / rekisteriyksikkö
lainhuutotiedot 4,00 / rekisteriyksikkö
rasitustiedot 4,00 / rekisteriyksikkö
vuokraoikeustiedot 4,00 / rekisteriyksikkö
yhteystiedot (rekisteriyksikön tai määräalan omistajan tai vuokra-oikeuden haltijan) 1,60 / rekisteriyksikkö
rekisteriyksikön haku hakuehdoin 0,10 / haku
määräalan haku hakuehdoin 0,10 / haku
laitoksen haku hakuehdoin 0,10 / haku
ylläpito 10,00 / käyttäjätunnus / kuukausi
2.2. Kyselypalvelu kiinteistötietojärjestelmästä, wfs euroa / laskutusperuste
kiinteistörajojen sijaintitiedot 0,10 / haku
palstojen tunnuspisteiden sijaintitiedot 0,10 / haku
rekisteriyksikön kiinteistörekisteritietoja 0,10 / rekisteriyksikkö
palstan tietoja 0,10 / rekisteriyksikkö
yksityistien perustiedot 0,10 / haku
käyttöoikeusyksikön perustiedot 0,10 / haku
käyttöoikeusyksikön osan perustiedot 0,10 / haku
käyttöoikeusyksikön osan laajat tiedot 4,00 / käyttöoikeusyksikön osa
käyttöoikeusyksikön laajat tiedot 4,00 / käyttöoikeusyksikkö
tiekunnan perustiedot 0,10 / haku
ylläpitomaksu 120,00 / käyttäjätunnus / vuosi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.