1033/2014

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään verontilityslain (532/1998) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 607/2009:

1 §

Verovuoden 2014 ennakonpidätysten, ennakon täydennysmaksun ja kannossa maksettavan ennakon sekä ennen verotuksen päättymistä suoritetun jäännösveron tilityksissä sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä.

2 §

Verovuodelta 2014 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä käytetään seuraavia jako-osuuksia:

Valtionveron osuus 28,89 %
Kunnallisveron osuus 61,42 %
Kirkollisveron osuus 3,11 %
Vakuutetun sairausvakuutusmaksu
— sairaanhoitomaksun osuus 4,17 %
— päivärahamaksun osuus 2,41 %
3 §

Verovuodelta 2014 suoritettavia verontilityslain 5 §:n mukaisia tilityksiä varten kuntien jako-osuudet lasketaan siten, että verovuodelta 2013 toimitetun verotuksen mukainen maksuunpantu kunnallisvero oikaistaan vuoden 2014 tuloveroprosentin mukaiseksi. Näin saatua maksuunpantua kunnallisveroa korjataan kertoimella, joka on kunkin kunnan 1 päivän tammikuuta 2014 ja 1 päivän tammikuuta 2013 asukaslukujen suhde. Kunkin kunnan jako-osuus lasketaan näin arvioidun kunnallisveron osuutena kaikkien kuntien vastaavien verojen summasta.

Seurakuntien jako-osuudet lasketaan siten, että maksuunpannun kirkollisveron osuudesta erotetaan viimeksi toimitetun verotuksen maksuunpanon suhteessa evankelis-luterilaisten seurakuntien yhteisosuus, saksalaisen seurakunnan osuus sekä kunkin ortodoksisen seurakunnan osuus. Tämän jälkeen evankelis-luterilaisten seurakuntien osuudet määrätään vastaavalla tavalla kuin kuntien jako-osuudet soveltaen seurakunnan 1 päivän tammikuuta 2014 ja 1 päivän tammikuuta 2013 jäsenmäärän suhdetta ja seurakunnan vuoden 2014 tuloveroprosenttia.

4 §

Sovellettaessa verontilityslain 5 a §:ssä tarkoitettua takuutilitystä käytetään verovuodelta 2014 suoritettavissa verontilityslain 5 §:n mukaisissa tilityksissä seuraavia työnantajasuoritusten vähimmäismääriä:

Ennakonpidätysten vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2014 Joulukuu 2 172 596 435
2015 Tammikuu 2 282 116 746

Työnantajan sosiaaliturvamaksun vähimmäismäärä

Vuosi Tilityskuukausi Euroa
2014 Joulukuu 132 738 796
2015 Tammikuu 140 463 120
5 §

Tarkistettuja jako-osuuksia sovelletaan joulukuussa 2014 suoritettavasta tilityksestä lähtien, jolloin samalla oikaistaan vuoden 2014 helmikuusta vuoden 2014 marraskuuhun sovellettujen jako-osuuksien käytöstä johtuvat tilityserot.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä joulukuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2014 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista ja työnantajasuoritusten vähimmäismäärästä 12 päivänä helmikuuta 2014 annettu valtiovarainministeriön asetus (119/2014).

  Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2014

Ulkoasiainministeri
Erkki Tuomioja

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.