953/2014

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen ja kansalaisopistojen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 23 §:n ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 § osaksi laissa 1511/2011 ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 §:n 4 momentti laissa 1103/2010:

1 §
Lukio ja ammatillinen koulutus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 24 ja 25 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opiskelijaa kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on

1) lukiossa 6 004,53 euroa;

2) ammatillisessa koulutuksessa 10 782,42 euroa.

2 §
Taiteen perusopetus

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksessa annetun lain 28 §:ssä tarkoitettu taiteen perusopetuksen opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 75,48 euroa.

3 §
Kansalaisopistot

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 4 momentissa tarkoitettuja kansalaisopiston yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen yksikköhinta on 83,51 euroa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 2015 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2014

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.