952/2014

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014

Verohallinnon päätös kunnallisveron, vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja kiinteistöveron vapauttamisen ratkaisuvallan pidättämistä koskevan ilmoituksen antamisesta

Verohallinto on veronkantolain 38 b §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 882/2012, päättänyt:

1 §

Verohallinto ratkaisee kunnallisveroa, vakuutetun sairausvakuutusmaksua ja kiinteistöveroa koskevat ajalla 1.1.2016 – 31.12.2018 vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa.  Ratkaisuvaltaa koskeva ilmoitus on annettava Verohallintoon viimeistään 18 päivänä marraskuuta 2015.

Kunnan ilmoituksesta on käytävä ilmi, koskeeko ratkaisuvallan pidättäminen kunnallisveroa, kiinteistöveroa vai molempia. Vakuutetun sairausvakuutusmaksusta on ratkaisuvalta sillä viranomaisella, joka ratkaisee kunnallisveroa koskevan vapautushakemuksen.

Kunnan ilmoitus lähetetään postitse Verohallinnon osoitteeseen Verohallinto, Veronkantoyksikkö, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö, PL 325, 00052 VERO tai sähköpostitse verohallinto@vero.fi

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

  Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Johtava asiantuntija
Kari Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.