943/2014

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan riistahallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen (171/2011) 12 § seuraavasti:

12 §
Riistanhoitomaksuina kertyvien varojen myöntäminen ja selvitys niiden käytöstä

Valtion talousarviossa Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten toimintaan osoitetun määrärahan myöntää maa- ja metsätalousministeriö Suomen riistakeskuksen hakemuksesta. Hakemukseen on liitettävä Suomen riistakeskuksen talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä riistanhoitoyhdistysten osalta Suomen riistakeskuksen ehdotus yhdistyksille myönnettävien varojen määrästä.

Määrärahan maksaa maa- ja metsätalousministeriö puolivuosittain ennakkona.

Riistanhoitoyhdistysten tulee toimittaa selvitykset valtion talousarviossa osoitetun määrärahan käytöstä Suomen riistakeskukselle, joka toimittaa selvitykset koottuna edelleen maa- ja metsätalousministeriölle maksamisvuotta seuraavan toukokuun 31 päivään mennessä. Suomen riistakeskukselle valtion talousarviossa osoitetun määrärahan käyttöä koskevasta selvityksestä säädetään 2 §:n 2 momentissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.