924/2014

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014

Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (457/2013) 1 § seuraavasti:

1 §

Puutavaranmittauksen neuvottelukunnassa on maa- ja metsätalousministeriön määräämät puheenjohtaja sekä 11 jäsentä, joista kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsentä koskevat samat säännökset kuin jäsentä. Ministeriö määrää jäsenten keskuudesta neuvottelukunnan varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunnan jäsenistä yksi määrätään Luonnonvarakeskuksen, yksi metsänomistajien järjestön, yksi puunostajien järjestön, kaksi metsäalan työn- tai urakanantajien järjestöjen, yksi metsätyöntekijöiden järjestön, yksi koneurakoitsijoiden järjestön, yksi kuorma-autoilijoiden järjestön, yksi Metsähallituksen, yksi itsenäisiä sahoja edustavan tahon ja yksi puuta pääosin energiatarkoitukseen käyttävän teollisuuden ehdottamista henkilöistä. Ehdotuksen tekevien järjestöjen on oltava kyseisten tahojen edustavimpia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014

Maa- ja metsätalousministeri
Petteri Orpo

Hallitussihteeri
Timo-Ville Nieminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.