849/2014

Annettu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston asetus valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (610/2003) 1 §:n 3,12 ja 36 kohta, 2 §, 4 §:n 1 ja 4 momentti sekä 5 §:n 6 ja 8 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3, 12 ja 36 kohta sekä 5 §:n 8 kohta asetuksessa 1131/2011, 2 § asetuksissa 1131/2011 ja 84/2012 sekä 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 6 kohta asetuksessa 455/2013, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 1131/2011, 1550/2011 ja 430/2012, uusi 12 a kohta seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Valtiovarainministeriön tehtäviä ovat:


3) valtion talousarvio, julkisen talouden suunnitelma, valtiontalouden kehykset sekä toiminta- ja taloussuunnittelun perusteet;


12) Euroopan unionin omia varoja, monivuotista rahoituskehystä ja vuotuista talousarviota koskevat asiat;

12 a) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 luvun mukaiset asiat;


36) valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen sekä kuntien yhdistymisen taloudellinen tuki;


2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, rahastot, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) aluehallintovirastot;

2) maistraatit;

3) Tilastokeskus;

4) Tulli;

5) Valtiokonttori;

6) Valtion taloudellinen tutkimuskeskus;

7) Verohallinto;

8) Väestörekisterikeskus;

9) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus;

10) Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus;

11) Senaatti-kiinteistöt;

11) valtion eläkerahasto;

12) valtion vakuusrahasto;

13) julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunta;

14) kunnallinen eläkelaitos;

15) kunnallinen työmarkkinalaitos;

16) Kuntien takauskeskus;

17) Fingrid Oyj;

18) Haus kehittämiskeskus Oy;

19) Hansel Oy;

20) Tietokarhu Oy;

21) Euroopan rahoitusvakausväline;

22) Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa;

23) Yrityspankki Skop Oyj, selvitystilassa.

4 §
Johtavat virkamiehet

Ministeriön kansliapäällikkönä on valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna toimivat alivaltiosihteerit, hallinto- ja kehitysjohtaja sekä talouspolitiikan koordinaattori.


Ministeriön työjärjestyksen määräyksellä asetettujen yksiköiden ja toimielinten päälliköt määrää tehtävään ministeri ja muiden yksiköiden päällikön valtiosihteeri kansliapäällikkönä.


5 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


6) hallitusneuvoksella ja lainsäädäntöneuvoksella muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja virka-aseman sitä edellyttäessä käytännössä osoitettu johtamistaito;


8) hallitussihteerillä muu oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014.

  Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2014

Valtiovarainministeri
Antti Rinne

Hallinto- ja kehitysjohtaja, ylijohtaja
Helena Tarkka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.