784/2014

Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti

muutetaan kirjastoista annetun valtioneuvoston asetuksen (406/2013) 4 §:n 3 momentti ja

lisätään 4 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

4 §
Henkilöstön koulutusrakenne ja kelpoisuusvaatimukset

Kunnan kirjastolaitosta johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Yhtä tai useampaa toimipistettä johtavalta vaaditaan virkaan tai tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 3 momentissa tarkoitetut kirjasto- ja informaatioalan opinnot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

  Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2014

Kulttuuri- ja asuntoministeri
Pia Viitanen

Hallitusneuvos
Merja Leinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.