728/2014

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Laki viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan viranomaisten tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyjen tietoturvallisuuden arvioinnista annetun lain (1406/2011) 1 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 8 a ja 8 b § seuraavasti:

1 §
Lain soveltamisala

Viestintäviraston tehtävistä yritysturvallisuusselvitystä laadittaessa säädetään turvallisuusselvityslaissa (726/2014).

8 a §
Viranomaisen velvollisuus hankkia todistus

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää, että 8 §:ssä tarkoitettu todistus on hankittava sellaisen valtionhallinnon viranomaisen määräysvallassa olevasta tietojärjestelmästä tai tietoliikennejärjestelystä, jossa käsitellään turvallisuusluokkaan I tai II kuuluviksi luokiteltuja asiakirjoja.

8 b §
Turvallisuusselvitysrekisteriin merkittävät tiedot ja merkinnän poistaminen

Viestintävirasto voi tallettaa antamastaan todistuksesta 8 §:ssä mainitut tiedot turvallisuusselvityslaissa tarkoitettuun turvallisuusselvitysrekisteriin. Viestintäviraston on poistettava merkintä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun todistuksessa asetettu määräaika on päättynyt. Merkintä poistetaan kuukauden kuluessa siitä, kun peruuttamista koskeva ratkaisu on tullut lainvoimaiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 57/2013
HaVM 16/2014
EV 79/2014

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2014

Tasavallan Presidentti
SAULI NIINISTÖ

Oikeusministeri
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.