706/2014

Annettu Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Valtioneuvoston asetus kemikaalineuvottelukunnasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kemikaalilain (599/2013) 18 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Tehtävät

Kemikaalineuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää kemikaaleja ja kemikaalivalvontaa koskevan lainsäädännön kehittämistä;

2) edistää viranomaisten sekä kaupan, teollisuuden ja keskeisten järjestöjen välistä kemikaalialan yhteistyötä;

3) antaa viranomaisille asiantuntija-apua Suomen kantojen valmistelussa koskien Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöä ja sen nojalla tehtäviä päätöksiä sekä kansainvälisiä kemikaalisopimuksia;

4) seurata kemikaalialaa koskevaa tutkimusta ja kehitystä sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä;

5) edistää kemikaaleja koskevaa koulutus-, valistus- ja tiedotustoimintaa; sekä

6) hoitaa muut sosiaali- ja terveysministeriön tai ympäristöministeriön neuvottelukunnalle antamat tehtävät.

2 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Neuvottelukunnassa tulee olla ainakin kemikaaliriskien hallinnan kannalta keskeisten viranomaisten sekä kaupan, teollisuuden ja työmarkkinajärjestöjen edustajat.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, määrää sosiaali- ja terveysministeriö saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta kuin asianomainen jäsen tai varajäsen on määrätty hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnalla voi olla päätoiminen sihteeri, jonka sosiaali- ja terveysministeriö nimeää.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Tällä asetuksella kumotaan kemikaalineuvottelukunnasta annettu asetus (622/1990).

Helsingissä 28 päivänä elokuuta 2014

Peruspalveluministeri
Susanna Huovinen

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.